Magdi Cristiano ALLAM

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 13.12.2011 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 14.12.2011 / 26.01.2012 : Gruppen Frihet och demokrati i Europa - Vice ordförande/Ledamot av presidiet
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Gruppen Frihet och demokrati i Europa - Vice ordförande/Ledamot av presidiet

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 01.06.2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italien)
 • 02.06.2010 / 30.06.2014 : "Io amo l'Italia" (Italien)

Vice ordförande

 • 17.09.2009 / 24.04.2012 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Ledamot

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för transport och turism
 • 25.04.2012 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Suppleant

 • 16.07.2009 / 13.12.2011 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31.01.2012 / 28.03.2012 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

11

De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

(debatt)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(18)

Situationen i Jemen, Bahrain, Syrien och Egypten (debatt)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(16)

Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (debatt)

19-01-2011 P7_CRE(2011)01-19(10)

Europeisk åtgärd för terrorismens offer (debatt)

15-12-2009 P7_CRE(2009)12-15(19)

Förslag till resolutioner

4

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om situationen i Syrien

10-09-2013 B7-0425/2013

Skriftliga förklaringar

4

Skriftlig förklaring om skyddet av minderårigas rätt att upprätthålla en god relation med bägge föräldrarna, även i fall då dessa är lagligen separerade eller skilda

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Bortfaller

Detaljer

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Ingiven : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal undertecknare : 54 - 23-01-2014

Skriftlig förklaring om bekämpningen av gestationsdiabetes

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Bortfaller

Detaljer

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 65 - 10-12-2013

Skriftlig förklaring om behovet av att överge euron och återgå till de nationella valutorna

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Bortfaller

Detaljer

Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI

Ingiven : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal undertecknare : 28 - 14-06-2012

Skriftlig förklaring om rätten att på offentliga platser visa religiösa symboler som är representativa för ett folks kultur och identitet

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Bortfaller

Detaljer

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM

Ingiven : 23-11-2009
Frist : 11-03-2010
Antal undertecknare : 129 - 15-03-2010

Parlamentsfrågor

34

  VP/HR - Protecting the Italian-speaking community in Crimea

17-03-2014 E-003089/2014 Kommissionen

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Kommissionen

  Quarterly report on the euro area

07-02-2014 E-001289/2014 Kommissionen

  Unlawful nature of the Fiscal Compact

31-01-2014 E-001012/2014 Kommissionen

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Kommissionen

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Kommissionen

  Occupied Territories

06-11-2013 E-012580/2013 Kommissionen

  Reduction of TNT Express workforce in Italy

10-07-2013 E-008295/2013 Kommissionen

  Ban on the Syrian Islamic terrorist organisation Jabhat Al-Nusra (Victory Front)

09-07-2013 P-008210/2013 Rådet

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen