Fiorello PROVERA

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Frihet och demokrati i Europa - Ledamot

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Lega Nord (Italien)

Vice ordförande

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Ledamot

 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant

 • 16.07.2009 / 10.05.2011 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14.12.2011 / 18.01.2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 14.12.2011 / 18.01.2012 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31.01.2012 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

141

Situationen i Syrien (debatt)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(9)

Situationen i Egypten (debatt)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(10)

Situationen i Turkiet (debatt)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(15)

En makroregional strategi för Alperna

23-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-23(6)

En makroregional strategi för Alperna (2)

23-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-23(6)

En makroregional strategi för Alperna (3)

23-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-23(6)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

5

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

2

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

AFET
06-02-2014 AFET_AD(2014)526104

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar

AFET
06-02-2014 AFET_AD(2014)526103

Förslag till resolutioner

123

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Egypten

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Förslag till resolution om situationen i Egypten

04-02-2014 B7-0148/2014

  Motion for a resolution on the situation of right defenders and opposition activists in Cambodia and Laos

13-01-2014 B7-0035/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om situationen i Syrien

10-09-2013 B7-0425/2013

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Turkiet

12-06-2013 RC-B7-0305/2013

Förslag till resolution om situationen i Turkiet

11-06-2013 B7-0305/2013

Gemensamt förslag till resolution om Vietnam, särskilt yttrandefriheten

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om morden på jordbrukare i Sydafrika

14-11-2011 P7_DCL(2011)0043 Bortfaller

Detaljer

Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA

Ingiven : 14-11-2011
Frist : 16-02-2012
Antal undertecknare : 48 - 16-02-2012

Skriftlig förklaring om räddningsarbetarnas och brandmännens hjältemodiga insatser vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi

09-05-2011 P7_DCL(2011)0023 Bortfaller

Detaljer

Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA

Ingiven : 09-05-2011
Frist : 15-09-2011
Antal undertecknare : 156 - 16-09-2011

Skriftlig förklaring om brott mot mänskliga rättigheter i Iran sedan presidentvalet i juni 2009

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Bortfaller

Detaljer

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Ingiven : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal undertecknare : 127 - 15-10-2010

Parlamentsfrågor

586

  VP/HR - Ukrainian Svoboda party links to neo-Nazism

21-03-2014 E-003446/2014 Kommissionen

  VP/HR - Iranian arms shipments to the Gaza Strip

21-03-2014 E-003445/2014 Kommissionen

  VP/HR - UN Secretary-General condemns Iran's human rights record

21-03-2014 E-003444/2014 Kommissionen

  Syrian Refugee Crisis

27-02-2014 E-002315/2014 Kommissionen

  VP/HR - Death of Arab-Iranian poet Hashem Shaabani Nejad

27-02-2014 E-002314/2014 Kommissionen

  VP/HR - Normalisation of ties between Israel and Turkey

27-02-2014 E-002313/2014 Kommissionen

  VP/HR - Iraqi security forces target insurgents' wives

27-02-2014 E-002307/2014 Kommissionen

  VP/HR - Moroccan anti-Israeli lobby objects to Israeli-born artist's participation in arts festival

25-02-2014 E-002225/2014 Kommissionen

  VP/HR - Antisemitism in the Arab world

25-02-2014 E-002224/2014 Kommissionen

  VP/HR - oil tanker hijacked off the Angolan coast

06-02-2014 E-001206/2014 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part