Ulrike LUNACEK

Inlägg under plenarsammanträden

349

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (omröstning)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(4.1)

EU:s politiska förbindelser med Asean (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (omröstning)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(4.7)

EU:s politiska förbindelser med Asean (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(5.6)

En ny kompetensagenda för Europa (debatt)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

En ny kompetensagenda för Europa (debatt) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

Nordstream 2 (debatt)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

Nordstream 2 (debatt) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(5.1)

Tillståndet i unionen (debatt)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro

AFET
02-03-2017 A8-0050/2017

BETÄNKANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014)

LIBE
16-07-2015 A8-0230/2015

BETÄNKANDE om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013

FEMM
28-01-2015 A8-0015/2015

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

AFET
25-10-2016 AFET_AD(2016)589215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

1

YTTRANDE om tillämpningen av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet)

LIBE
22-03-2016 LIBE_AD(2016)573202

Institutionella förslag till resolution

81

Gemensamt förslag till resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Förslag till resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

24-10-2017 B8-0577/2017

Gemensamt förslag till resolution om fallen med Nobelfredspristagarna Liu Xiaobo och Lee Ming-che

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0459/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

  Motion for a resolution on the case of Afgan Mukhtarli and the situation of media in Azerbaijan

12-06-2017 B8-0415/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om att åstadkomma omplacering

15-05-2017 B8-0340/2017

Skriftliga frågor

45

  Alleged deal with Libyan militias to stem migrant flows

05-09-2017 E-005531/2017 Kommissionen

  Unpaid internships at the European Commission

14-07-2017 E-004895/2017 Kommissionen

  Women in Colombia

13-07-2017 E-004761/2017 Kommissionen

  Breakdown of documents by security classification levels

20-06-2017 E-004072/2017 Rådet

  VP/HR - EU reaction to attacks on human rights defenders in Honduras

29-03-2017 E-002214/2017 Kommissionen

  Meeting between President Ilham Aliyev and President Juncker

16-02-2017 E-001049/2017 Kommissionen

Initiativ som syftar till att öka tillgången till hälso- och sjukvård för romer i EU

27-01-2017 E-000456/2017 Kommissionen

  Reintroduction of forced sterilisation of transgender persons in Slovakia

28-11-2016 E-008856/2016 Kommissionen

Kommissionsledamot Günther Oettingers rasistiska, homofobiska och sexistiska kommentarer

16-11-2016 E-008588/2016 Kommissionen

VP/HR - Skydd för hbti-personer i Marocko

08-11-2016 P-008430/2016 Kommissionen

Muntliga frågor

21

Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet

08-09-2017 O-000073/2017 Kommissionen

Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet

08-09-2017 O-000072/2017 Rådet

Krympande utrymme för det civila samhället

15-06-2017 O-000056/2017 Kommissionen

Krympande utrymme för det civila samhället

15-06-2017 O-000055/2017 Rådet

Erkännande av studieperioder utomlands

02-06-2017 O-000048/2017 Kommissionen

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000017/2017 Kommissionen

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000016/2017 Rådet

Kommissionens svar på skriftliga frågor

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans

27-10-2016 O-000132/2016 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

1

 

Bekämpande av terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

. – I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.