Ivo VAJGL : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 
Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt