• Pino   ARLACCHI  

Pino ARLACCHI : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 7:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE om budgetkontroll av EU:s ekonomiska bistånd till Afghanistan  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET