• Pino   ARLACCHI  

Pino ARLACCHI : Yttranden i egenskap av föredragande - 7:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE