• Pino   ARLACCHI  

Pino ARLACCHI : Inlägg i plenum - 7:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11