Kristiina OJULAND

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot av presidiet

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Estland)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Estland)

Ledamot

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

217

Omröstning

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Översyn av det litauiska ordförandeskapet (debatt)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Organplundring i Kina (debatt)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Europeiska grannskapsinstrumentet (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.21)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

2

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Förslag till resolutioner

297

Gemensamt förslag till resolution om Pakistan: den senaste tidens förföljelse

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Gemensamt förslag till resolution om Syrien: situationen bland vissa utsatta grupper

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om utbildning och religiös diskriminering i Pakistan

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Bortfaller

Detaljer

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Ingiven : 17-04-2012
Frist : 17-07-2012
Antal undertecknare : 56 - 05-07-2012

Skriftlig förklaring om Ashraflägret

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Antagen

Detaljer

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Ingiven : 06-10-2010
Frist : 20-01-2011
Datum för antagande : 25-11-2010
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2010)0452
Antal undertecknare : 401 - 25-11-2010

Parlamentsfrågor

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Kommissionen

Rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Ryssland

02-10-2013 O-000102/2013 Kommissionen

Viseringsförbud för ryska tjänstemän - uppföljning av Europaparlamentets rekommendation

06-02-2013 O-000010/2013 Kommissionen

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Kommissionen

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Kommissionen

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Kommissionen

EU:s anslutning till Europakonventionen och reformen av Europadomstolen

15-02-2012 O-000037/2012 Kommissionen

EU:s anslutning till Europakonventionen och reformen av Europadomstolen

15-02-2012 O-000036/2012 Rådet

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part