Eva MAYDELL : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt