Eva MAYDELL : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt