Tim AKER : Hem 

Ledamot 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Senaste aktiviteter 

Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt