Kääntäjän ammatti Euroopan parlamentissa

Miten Euroopan parlamentin kääntäjät työskentelevät?

Euroopan parlamentin kääntäjien työssä erityisvaatimuksina ovat uskollisuus alkutekstille ja tarkkuus. Käännösten on myös oltava johdonmukaisia aiempien asiakirjojen kanssa, joita on erittäin suuri määrä. Monesti samassa alkutekstissä käytetään useita virallisia kieliä. Lisäksi parlamentin lainsäädäntömenettelyjen aikataulu edellyttää erityisesti yhteispäätösmenettelyssä hyvin lyhyitä määräaikoja ja lainsäädäntötekstit vaativat erityistä tarkkuutta, koska huomioon on otettava sekä komission, neuvoston että parlamentin tekstit.

Kääntävätkö Euroopan parlamentin yksiköt kaikista kielistä kaikkiin kieliin?

Periaatteessa Euroopan parlamentissa tekstit käännetään suoraan kielestä toiseen; käännösyksiköt eivät kuitenkaan vielä pysty kattamaan 23 virallisen kielen kaikkia 506 mahdollista kieliyhdistelmää. Tästä syystä parlamentti on ottanut käyttöön ns. pivot-järjestelmän, joka toimii seuraavasti: jos jokin kieliyksikkö ei pysty kääntämään jotain asiakirjaa alkukielestä, se kääntää tekstin ns. rele-kielestä, joita tällä hetkellä ovat englanti, ranska ja saksa.

Minkälaisia teknisiä työkaluja on käytössä?

Nykytietämyksen valossa ei ole olemassa konekäännösjärjestelmää, jolla voitaisiin taata yhteisön asiakirjojen edellyttämä tarkkuus ja laatu. Käännösyksiköt käyttävät atk-resursseja, jotka vähentävät inhimillisen virheen riskiä ja nopeuttavat tekstin tuottamista mahdollistamalla käännösmuistien (Translator's Workbench, Euramis) sekä asiakirja- ja termitietokantojen (EurLex, IATE) sisällön valikoivan uudelleenkäytön. Kääntäjät voivat myös hyödyntää suuria asiakirjakokoelmia hakuohjelmien avulla.

Viiteaineisto ja Internet

Perinteisten viiteteosten lisäksi kaikilla kääntäjillä on mahdollisuus käyttää Internetin ja intranetin resursseja termien, ilmaisujen ja faktojen tarkistamiseen. He käyttävät työssään usein komissiolta, neuvostolta tai muilta toimielimiltä saatuja tausta-asiakirjoja, ja EU:n eri toimielinten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa pyritään jatkuvasti parantamaan.

Laadunvalvonta

Kaikki ensisijaiset asiakirjat ja arkaluonteiset poliittiset tekstit sekä huomattava osa muista asiakirjoista tarkastetaan ja oikoluetaan sisäisesti ennen toimittamista tilaajille. Lisäksi sekä freelance-käännösten että sisäisten käännösten laatua valvotaan säännöllisesti otosten perusteella.

Käännösten alihankinta

Jos parlamentin kapasiteetti ei riitä, jotakin vähemmän tärkeitä asiakirjoja voidaan käännättää freelance-kääntäjillä; niitä voidaan myös lähettää käännettäviksi muihin toimielimiin.

Miten kääntäjä pääsee virkamieheksi Euroopan parlamenttiin?

Unionin toimielimet järjestävät Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) avustuksella kilpailuja rekrytoidakseen kääntäjiä (kääntämisen alan kielivirkamiehiä) avoimiin virkoihin. Kilpailuilmoitukset hakulomakkeineen julkaistaan EPSOn verkkosivustolla ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoituksissa mainitaan myös edellytykset kilpailuun osallistumiselle, menettelyä koskevat ohjeet, palvelukseen ottamista koskevat ehdot, vaadittavat kielet ja kokeiden tarkka sisältö.

Miten voin työskennellä Euroopan parlamentille freelance-kääntäjänä?

Tämä on mahdollista vain osallistumalla julkiseen tarjouskilpailuun tai ottamalla yhteyttä käännöstoimistoon, joka on jo saanut sopimuksen tarjouskilpailun perusteella.

Miten löydän tietoa avoimista tarjouskilpailuista?

Tietoja tarjouskilpailuista sekä sopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan virallisen lehden S-sarjassa ja komission www-sivustolla "TED- Tenders Electronic Daily".