Praca tłumacza pisemnego w Parlamencie Europejskim

Jak pracują tłumacze pisemni w Parlamencie Europejskim?

Wykonując swoją pracę tłumacze w Parlamencie Europejskim muszą sprostać specyficznym wymogom w zakresie wierności i korekty, a także spójności z bardzo szerokim wachlarzem dokumentów. W wielu przypadkach w jednym i tym samym dokumencie oryginalnym mają oni do czynienia z kilkoma językami urzędowymi. Dodatkowo harmonogram procedur legislacyjnych, a zwłaszcza współdecyzja, narzuca bardzo krótkie terminy i wymaga szczególnej staranności, aby uwzględnić wkład Komisji, Rady i Parlamentu.

Czy służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego tłumaczą ze wszystkich języków na wszystkie języki?

Zasadniczo w Parlamencie Europejskim dokonuje się tłumaczeń bezpośrednich; jednak poszczególne działy językowe nie są jeszcze w stanie zapewnić pokrycia 506 możliwych kombinacji językowych z 23 języków urzędowych. Z tego powodu Parlament ustanowił system „języków pomocniczych”, który można opisać w następujący sposób: jeżeli dany dział językowy nie jest w stanie przetłumaczyć dokumentu z języka oryginału, robi to w oparciu o tłumaczenie na jeden z języków „pośrednich”, czyli tłumaczy (w chwili obecnej) z niemieckiego, angielskiego lub francuskiego.

Jakich technologii używa się do tłumaczenia?

Przy obecnym stanie wiedzy nie istnieje system tłumaczenia automatycznego, który mógłby zagwarantować wysoki stopień precyzji i jakości, jakich wymagają wspólnotowe dokumenty. Służby tłumaczeniowe stosują aplikacje informatyczne minimalizujące ryzyko popełniania przez tłumaczy błędów i przyspieszające opracowanie tekstów, pomagając w ponownym i wybiórczym wspomaganiu się zawartością pamięci tłumaczeniowych (Translator's Workbench, Euramis), korzystają też z dokumentacyjnych i terminologicznych baz danych (EurLex, IATE). Dzięki wyszukiwarkom możliwe jest też korzystanie z obszernych zbiorów dokumentów.

Co z dokumentami referencyjnymi i Internetem?

Poza tradycyjnymi dokumentami referencyjnymi wszyscy tłumacze mają dostęp do Internetu oraz zasobów w sieci wewnętrznej, w celu sprawdzenia terminów, wyrażeń i faktów. Często pracują wspierając się dokumentami pomocniczymi z Komisji Europejskiej, Rady lub innych instytucji, nieustannie podejmowane są też starania dotyczące poprawy współpracy i wymiany informacji pomiędzy różnymi instytucjami UE.

Jak wygląda kontrola jakości?

Wszystkie dokumenty priorytetowe, teksty sensytywne politycznie oraz znaczna część innych dokumentów jest sprawdzana, robiona jest też ich wewnętrzna korekta przed oddaniem tłumaczenia. Dodatkowo przeprowadza się regularnie wybiórcze kontrole jakości zarówno tłumaczeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Jak wygląda tłumaczenie zewnętrzne?

Jeżeli etatowi tłumacze nie są w stanie sprostać obciążeniu pracą, pewne dokumenty o niepriorytetowym charakterze mogą zostać przetłumaczone zewnętrznie, mogą też zostać przesłane innej instytucji do przetłumaczenia.

Jak zatrudnić się w charakterze tłumacza pisemnego na stanowisku urzędnika w Parlamencie Europejskim?

Kiedy pojawiają się wolne stanowiska do obsadzenia, instytucje europejskie za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) organizują konkursy naboru tłumaczy (administratorzy lingwiści w dziedzinie tłumaczenia pisemnego). Ogłoszenia o konkursach są publikowane na stronach internetowych EPSO oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z warunkami udziału, informacjami o procedurze, formularzem zgłoszenia, a także warunkami zatrudnienia, wymaganymi językami oraz dokładnym opisem przebiegu testów.

Jakie są możliwości pracy jako tłumacz zewnętrzny dla Parlamentu Europejskiego?

Jest to możliwe wyłącznie w drodze uczestnictwa w opublikowanym przetargu lub poprzez współpracę z wykonawcą, z którym podpisano umowę o świadczenie usług tłumaczenia w związku z wygraniem przez niego przetargu.

Jak znaleźć informacje o otwartych przetargach?

Informacje o przetargach oraz odnośne zawiadomienia o przetargach są publikowane w Dzienniku Urzędowym, seria S, oraz na stronie internetowej Komisji "TED- Tenders Electronic Daily".