Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент 11-14 февруари 2019 г., Страсбург