ЕП с препоръки към ЕК относно измерването на емисиите в автомобилостроенето  

Във вторник евродепутатите ще обсъдят и гласуват препоръки към Европейската комисия и държавите членки относно отстраняването на пропуски в проверките на производителите на автомобили и в закона, за да се предотвратят бъдещи измами в тестовете за емисии. Те също така призовават и за правилно прилагане на законодателството за защита качеството на въздуха.

През февруари анкетната комисията по измерването на емисиите в автомобилния сектор завърши едногодишната си работа с приемането на окончателен доклад и проект на препоръки. Членовете на комисията обобщават, че въпреки че ЕК и държавите членки са наясно от десетилетие с несъответствията между нивата на емисиите, измерени в лабораторни условия, и тези при реално шофиране на пътя, те не са предприели подходящи мерки, за да защитят качеството на въздуха и обществено здраве на хората.


Проектът на препоръки подчертава, че е необходима повече яснота, строгост и приложимост на правилата в сферата на автомобилостроенето в ЕС. Законите, които позволяват нереалистични измервания в лаборатории, следват да бъдат бързо заменени с „измервания в реални условия на движение“. Предвиждат се и допълнителни промени на европейската система за одобрение и ефикасна система за надзор на пазара на моторните превозни средства.


Дебат: вторник, 4 април

Гласуване: вторник, 4 април

Процедура: незаконодателна резолюция

Пресконференция: вторник, 4 април от 16:00 ч (българско време)

#caremissions