Дебат относно словото на омразата, популизма и фалшивите новини 

В сряда следобед евродепутатите ще обсъдят словото на омразата, популизма и фалшивите новини в социалните медии. Те ще дискутират как ЕС може да отговори по-добре на тези явления, за да предотврати намеса в демократичния процес и в частност в изборите.

През ноември 2016 г. Европейският парламент прие резолюция относно това как да се противодейства на пропагандата срещу него от трети лица.

 

Разискване по актуален въпрос

 

Новият правилник за дейността на ЕП (член 153) предвижда провеждане на едно разискване по актуален въпрос в рамките на 60-90 минути по време на всяка месечна сесия. В него ще се обсъждат актуални въпроси от особен интерес за политиката на ЕС, предложени от една политическа група. Всяка политическа група има право да предложи най-малко един такъв дебат.

 


Дебат: сряда, 5 април

Процедура: разискване по актуален въпрос

#fakenews