Евродепутатите призовават за спешни мерки за справяне с миграционните потоци 

Евродепутатите настояват за спешни многостранни мерки за справяне с безпрецедентния брой мигранти в целия свят и не на последно място, спиране на смъртните случаи на мигранти в Средиземно море. Резолюцията ще се обсъди във вторник, а гласуването ще се състои в сряда.

Проектът на резолюцията призовава за „многостранен режим на управление“ на международната миграция и засилено сътрудничество между ЕС и специализираните органи на ООН, банките за развитие и други играчи, както и участие на Европейския парламент в сключване на споразумения с трети страни относно мигранти. Резолюцията също подкрепя кампанията на ООН „Заедно“ в борбата с негативните възприятия и нагласи към бежанците и мигрантите.


Според Върховния комисариат за бежанците на ОНН (ВКБООН) през 2015 г. рекордно висок брой от 65,3 милиона души - в това число 40,8 милиона вътрешно разселени лица (ВРЛ) и 21,3 милиона бежанци - остават принудително разселени поради конфликти, насилие, нарушаване на правата на човека, нарушения на международното хуманитарно право и дестабилизация.


Дебат: вторник, 4 април

Гласуване: сряда, 5 април

Процедура: доклад по собствена инициатива

#JoinTogether