• Евродепутатите ще направят междинен преглед на постиженията на Комисията „Юнкер“ до средата на нейния мандат, но преди всичко ще обсъдят начини да се продължи напред към един силен ЕС, отдаден на защитата на гражданите си и осигуряването на икономически растеж и работни места. Председателят на Комисията ще започне дебата с годишната реч за състоянието на ЕС в сряда сутрин.

  • План на ЕС ще позволи създаването на над 5000 зони с безжичен интернет в обществени места (болници, библиотеки и др.) в целия ЕС с единна система за идентифициране за всички тях. Планът ще бъде обсъден и гласуван във вторник.

  • Държавите членки, изпитващи криза на снабдяването с газ, ще могат да разчитат на помощ от съседните страни по силата на нови правила, договорени от евродепутатите и Съвета. Правилата ще бъдат обсъдени във вторник сутрин и гласувани окончателно от Парламента следобед на същия ден.

  • Заразяването на яйца с инсектицида „Фипрони“, което засегна почти всички държави членки, и начини за подобряване на системата за бързо уведомяване на ЕС ще бъдат дебатирани от евродепутатите, Комисията и Съвета във вторник сутрин.

  • Хората с увреждания ще получат по-добър достъп до ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране. Това ще стане по силата на нови правила на ЕС, които ще бъдат дебатирани в сряда и гласувани в четвъртък.

  • В сряда ще се гласуват планове за засилване на капацитета на горите за поглъщане на CO² и намаляване на парниковите газове с цел борба с климатичните промени.

  • Списъкът на кандидатите, от които ще се изберат 30 членове на специалната комисия относно тероризма (TERR), ще бъде гласуван във вторник. Първото заседание на комисията е насрочено за четвъртък.

  • Във вторник ще се проведе дебат с върховния представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини относно поредицата от ядрени и ракетни тестове, извършени от Северна Корея.

  • Във вторник следобед евродепутатите ще обсъдят с върховния представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини бъдещето на Турция в Европа, продължаващото влошаване на положението с върховенството на закона, правата на човека и свободата на медиите. Дебатът ще бъде обобщен в резолюция, която ще бъде гласувана на следващата пленарна сесия през октомври.

  • Във вторник евродепутатите ще обсъдят с върховния представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини начини за спиране на миграционните потоци към ЕС, по-конкретно през Средиземно море.

  • В сряда евродепутатите ще настоят държавите членки на ЕС да гарантират постоянство на решенията относно контрола на износа на оръжия. Според тях, ако е необходимо, трябва да се създаде орган на ЕС за тази цел.