Защита на инвеститорите и икономиката на ЕС срещу пакети от лоши кредити  

Кредитните пакети трябва да бъдат опростени и по-прозрачни, преди да бъдат продавани на инвеститори. Това предвиждат планираните правила, които трябва да се гласуват в четвъртък.

Според новите правила бъдещите инвеститорски пакети, които събират в един пакет отделни заеми и други активи (като ипотеки, потребителски заеми или лизингови договори), ще образуват търгуеми ценни книжа - процес познат като „секюритизация“. Инвеститорите ще трябва предварително да получават адекватна информация относно качеството на тези активи. 


Секюритизацията е важен източник на финансиране, който позволява на банките да отпускат повече пари на реалната икономика. Секюритизарините пакети трябва да бъдат „опростени, открити и стандартизирани“, за да се предотврати препродажбата на лоши кредити, които могат да подхранят финансова криза и да съживят процеса, потиснат след ипотечната криза в САЩ през 2008 г.


За да се не се поощрява поемането на риск, по новите правила, финансовите институции ще трябва да удържат лихва от всички свързани пакети ценни книжа, които продават. В допълнение, повторната секюризация, пакетирането на ценни книжа, които сами по себе си са пакетирани активи, ще бъде забранена.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Процедурен код: 2015/0226 (COD), 2015/0225 (COD)

Дебат: сряда, 25 октомври

Гласуване: четвъртък, 26 октомври

Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)

#STS #securitisation #CRR #CMU