Засилване на проверките на европейските граници  

Обща електронна система ще ускори проверките по външните граници на Шенген и ще регистрира всички преминаващи, които не са от ЕС. Дискусията и гласуването на мерките ще се проведат в сряда.

Новата система за влизане/излизане (СВИ) ще регистрира информация (като име, пръстови отпечатъци, снимка на лицето, дата и място) при влизане, излизане или отказ на влизане на граждани на трети държави, ще важи както за пътуващите с виза, така и за пътуващите без виза, които пресичат външните граници на Шенген.


СВИ ще улесни проверката на спазването на разрешената продължителност на краткия период (90 дни за период от 180 дни).


Системата ще замести поставянето на печат на паспортите и ще ускори преминаването през   граничните пунктове за проверка, като същевременно улесни идентифицирането на пътниците, които са останали по-дълго от разрешеното, и отчитането на измами с фалшива идентичност. 


Данните на хора, на които е отказан пропуск през границата, ще бъдат запазвани за три години, за да се предотвратят опити за преминаване през различна граница.


Парламентът ще гласува неформално споразумение, постигнато по времето на преговорите със Съвета на 30 юни.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Код на процедурата: 2016/0106(COD)

Дебат: сряда, 25 октомври

Гласуване: сряда, 25 октомври

Процедура: обикновена законодателна процедура

#Bordercontrols #migrationEU