Командировани работници: Парламентът готов за преговори с държавите членки 

Парламентът ще е готов да започне преговори с правителствата от ЕС относно ревизираните правила за командироване на работници, тъй като се очаква членовете на ЕП да подкрепят мандата за преговори в пленарна зала.

Реформата на правилата ще осигури по-добра защита на командированите работници и честна конкуренция за компаниите. Проектът на мандат за преговори на ЕП, който ще бъде внесен за пленарно заседание от комисията по заетост и социални въпроси, се основава на принципа, че същата работа на същото място трябва да бъде възнаградена със същото заплащане.


Главните промени засягат възнаграждението на командированите работници, продължителността на командироването, колективните споразумения и работниците от агенции за временна заетост.


Бързи факти


Командирован работник е някой, който е изпратен временно от мястото си на назначение, за да извърши дейност в друга държава от ЕС. През 2015 г. командированите работници са били 2.05 милиона в ЕС.


Полша, Германия и Франция изпращат най-голям брой работници, докато Германия, Франция и Белгия приемат най-голям брой командировани работници.


 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Код на процедурата: 2016/0070(COD)

Процедура: обикновена законодателна процедура