Наркотици: ускорено забраняване на нови психоактивни вещества 

Актуализираните правила за обявяване на „законни стимуланти“ за незаконни и по-бързото им отстраняване от пазара ще бъдат обсъдени на пленарно заседание в понеделник и ще бъдат гласувани във вторник. Тези нови вещества могат да имат подобен ефект на хероин, кокаин и други незаконни наркотици.

Промените, вече договорени със Съвета, съкращават почти на половина крайните срокове за определяне на рисковете от нови психоактивни вещества (НПВ) като синтетичния опиоид фуранилфентанил.


Както и при други незаконни наркотици, производството, разпространението и продажбата на най-опасните нови вещества от престъпни групировки може да бъде наказуемо с максимална присъда от най-малко десет години лишаване от свобода.


Бързи факти


Според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) новите психоактивни вещества са вещества, които не подлежат на проверки и могат да представляват заплаха за общественото здраве. Тяхното разпространение се увеличи бързо през последното десетилетие, възползвайки се от глобализацията и новите комуникационни технологии и често се продават открито в специализирани магазини и по интернет.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Код на процедурата: 2016/0261(COD) & 2013/0304(COD)

Дебат: понеделник, 23 октомври

Вот: вторник, 24 октомври

Процедура: Обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене (промени в регламента на ЕЦМНН) и споразумение на второ четене (директива относно минималните разпоредби относно престъпните деяния и санкции)

#EMCDDA