Засилване на използването на органични торове в ЕС  

Иновативни торове, произведени от органични или рециклирани материали, ще се продават по-лесно в ЕС по новите правила, които ще се дискутират в понеделник и ще се гласуват във вторник.

Освен това евродепутатите искат и да наложат ограничения на тежките материали като кадмий във фосфатните торове, за да намалят рисковете, застрашаващи здравето и околната среда. 

                                                                                                                                        

Новите правила имат за цел да насърчат използването на повече рециклирани материали в производството на торове. Следователно това ще помогне на развитието на кръгова икономика, като същевременно ще намали зависимостта от внос на нитрати от държави извън ЕС. Позволявайки иновативни органични торове да се продават по-достъпно из ЕС, промените ще дадат на фермерите и потребителите по-широк избор и ще насърчат зелената иновация.


Ограничения на кадмия 


Кадмият, тежък метал, срещан най-често в торовете, съдържащи минерален фосфат, може да причини вреда на човешкото и животинското здраве и на природата, когато попадне в хранителната верига. Лимитът на кадмия ще бъде намален от 60 мг/кг до 40 мг/кг след три години и на 20 мг/кг след девет години, по предложение на евродепутатите, вместо първоначалните 12 години, планирани от Комисията на ЕС. 


След вота на пленарната сесия, новият закон все още трябва да бъде преговорен с европейската министерска комисия, за да се постигне споразумение.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Код на процедурата: 2016/0084(COD)

Дебат: понеделник, 23 октомври

Гласуване: вторник, 24 октомври

Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)   

#fertilisers #circulareconomy