Спиране на намаляването на населението в уязвимите региони на ЕС  

Евродепутатите искат да помогнат на региони със застаряващо население, ниска раждаемост и емигриращи млади хора в следствие на недостиг на възможности за работа.

За да постигнат това, те предлагат  в резолюция, която ще бъде гласувана във вторник, да се използва по-ефикасно политиката и средствата за сближаване .


Основните причини за намаляването на населението в една трета от регионите на ЕС са застаряващо население, ниска раждаемост и недостиг на квалифицирани кадри.  Други водеща причина е недостигът на възможности за работа, който принуждава младите хора да се местят. 


Според проучване на ЕП, най-засегнатите райони се намират в Централна Европа, Източна Германия, Южна Италия и Северна Испания.


Бързи факти

 

Данни, публикувани от Евростат, показват застаряваща Европа, като делът на работоспособната група от населението се очаква да намалее от 65,5% от населението през 2015 г. до 56,2% през 2080 г. Същевременно този на хората над 65 години ще се увеличи от 18,9% през 2015 г., до 28,7% през 2080 г. 


Дебат: понеделник, 13 ноември

Гласуване: вторник, 14 ноември

Процедура: незаконодателна резолюция

 Пресконференция: вторник, 14 ноември, 15:30 ч. българско време

#cohesionpolicy