Онлайн пазаруване: подсилване на защитата на правата на потребителите  

Правилата в целия ЕС за по-добра защита на потребителите от измами и по-бързо откриване и спиране на нелоялните търговци ще бъдат обсъдени и подложени на окончателно гласуване във вторник.

Националните правоприлагащи органи ще разполагат с повече правомощия за откриване и спиране на онлайн нарушения на законите за защита на потребителите и ще могат да координират по-добре действията си в рамките на ЕС съгласно ревизирания регламент за Сътрудничество в областта на защитата на потребителите (CОЗП). Техните правомощия за разследване и правоприлагане трябва да включват:


  • изискване на информация от регистраторите на домейни и банките с цел идентифициране на нелоялните търговци;

  • закупуване на стоки и услуги като тестови покупки, включително под прикритие („мистериозно пазаруване“);

  • налагане на изричното показване на предупреждение или нареждане за премахването на цифрово съдържание, ако няма други ефективни средства за прекратяване на дадена незаконна практика;

  • налагане на санкции като, например, глоби;

  • информиране на потребителите как да потърсят обезщетение.

Контекст


Извършена проверка през 2014 г. установи, че 37% от уебсайтовете за електронна търговия и резервации за пътувания, развлечения, облекло, електронни стоки и услуги за потребителски кредит са в нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите. Това предложение е част от пакета за електронна търговия, представен от Европейската комисия на 25 май 2016 г. Преговарящите от страна на Парламента и Съвета стигнаха до предварително споразумение на 21 юни 2017 г.Дебат: вторник, 14 ноември

Гласуване: вторник, 14 ноември

Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)

#ecommerce