Върховенство на закона в Полша: Парламентът ще гласува резолюция 

Парламентът ще разгледа как напредва диалогът между ЕС и полското правителство относно зачитането на върховенството на закона и демокрацията и ще гласува резолюция в сряда.

Комисията започна разследване на положението в Полша на 13 януари 2016 г. съгласно „Рамката за справяне със системните заплахи за върховенството на закона“.


Дебат: сряда, 15 ноември

Гласуване: сряда, 15 ноември

Процедура: изказване на Съвета и Комисията (с резолюция) 

#RuleofLaw