Даване на убежище: ЕП стартира реформата на дъблинския регламент 

Парламентът ще бъде готов да започне преговори за преразглеждане на системата на ЕС за предоставяне на убежище, след като мандатът на му водене на преговори с правителствата на ЕС получи зелена светлина до полунощ във вторник.

Предложените промени в така наречения дъблински регламент имат за цел да отстранят слабостите в настоящата система и да гарантират, че страните от ЕС ще приемат справедлив дял от отговорността за приемането на лица, търсещи убежище в ЕС.


С реформата страната, в която първо пристига търсещият убежище, вече няма да бъде автоматично и единствено отговорна за обработването на молбата му за убежище. Вместо това, търсещите убежище трябва да се разпределят сред всички държави от ЕС. За тази цел търсещите убежище ще могат да бъдат автоматично и бързо пренасочвани към друга държава от ЕС.


Страните от ЕС, които не приемат своя справедлив дял на търсещи убежище, ще бъдат изправени пред риск от намаляване финансирането от ЕС.


Комисията по граждански свободи прие пакет от изменения, който иска да внесе в законодателното предложение. Този пакет ще бъде обявен от председателя на Парламента при откриването на сесията. Ако няма възражения до вторник в полунощ, мандатът ще се счита за одобрен и преговорите могат да започнат веднага, след като държавите членки постигнат споразумение помежду си.


Бързи факти


Дъблинският регламент е законодателството на ЕС, което определя коя държава от ЕС е отговорна за обработването на молба за международна закрила. Правото да се кандидатства за убежище се основава на Женевската конвенция, която е подписана от всички държави в ЕС и е включена в договорите на ЕС.  


Процедура: мандат за преговори (обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене)

#Dublin #MigrationEU