Гласуване за потвърждаване на седем нови члена на Сметната палата  

Евродепутатите ще гласуват за седем нови члена на Сметната палата, институцията, базирана в Люксембург, която следи за законното и правомерното извършване на финансовите операции на ЕС.

Евродепутатите от комисията по бюджетен контрол дадоха положително становище за кандидатите от Италия, Финландия, Испания, Дания, Португалия и България в тайни гласувания, като отказаха да подкрепят г-н Карел Пинкстен от Белгия. Освен финландеца всички кандидати вече имат мандат в Сметната палата и се стремят към подновяването му. 


Ако неблагоприятното мнение за някой от кандидатите бъде прието от пленарната зала, Съветът ще трябва да оттегли номинацията и да представи на Парламента нов кандидат.


Европейската Сметната палата се състои от 28 души, по един от всяка държава от ЕС. Те се назначават за срок от шест години, който може да се поднови. Съветът, след като се консултира с ЕП, избира кандидатът, представен от всяка страна.


Вот: сряда, 15 ноември

Процедура: консултация