Нови предложения за премахване на практиките, разкрити от Досиетата от Панама 

Широкообхватните препоръки, които ще бъдат гласувани в сряда, включват по-добро регулиране на финансовите посредници и защита на подателите на сигнали и единно определение на данъчните убежища.

Препоръките са част от реформите, внесени от анкетната комисия за изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами, която наближава края на 18-месечния си мандат.


Евродепутатите ще дискутират заключенията на комисията, преди да гласуват внесените предложения на комисията, която създадена в следствие на разкритията на Досиетата от Панама.


След гласуването, окончателният доклад и препоръките ще бъдат предадени на Комисията и Съвета.


Дебат:  вторник, 12 декември

Гласуване:  сряда, 13 декември

процедура:  собствена инициатива, анкетна комисия

Пресконференция: сряда, 13 декември

#PANA #taxevasion