Евродепутатите удължават и разширяват инвестиционния план на ЕС 

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който помогна за възстановяването на икономиката, ще бъде удължен до 2020 г. и ще бъде получи допълнителни средства за финансиране на повече проекти. Законопроектът, който ще се гласува във вторник, предвижда най-добрата икономическа и социална възвръщаемост в страните от ЕС.

ЕФСИ, известен също така като план „Юнкер“, има за цел да мобилизира 500 млрд. евро за компенсиране на пазарни слабости и инвестиционни пропуски, като финансира иновативни проекти с високорисков профил, които иначе не биха били подкрепени. Съгласно споразумението между Парламента и държавите членки, инвестициите трябва също така да насърчават създаването на работни места особено за младите хора и икономически по-слабите региони на ЕС.


Бързи факти

 

ЕФСИ, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, е създаден през 2015 г. за първоначален период от 3 години с цел мобилизиране на поне 315 млрд. инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи периодът на продължителност до края на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС през декември 2020 г. Възгледите са да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро. Резултатите на ЕФСИ за всяка страна са публикувани на уеб страницата на Комисията.

 

Дебат:  вторник, 12 декември

Гласуване: вторник , 12 декември

Procedure:  обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)

#EFSI