Разискване относно разширяването на шенгенското пространство  

В дебат в сряда следобед евродепутатите ще обсъдят как да разширят и подсилят Шенгенското гранично пространство с България, Румъния и Хърватия.

Парламентът вече заяви в законодателна резолюция от юни 2011 г., че България и Румъния са готови за членство на шенгенското пространство.


Окончателното политическо решение относно присъединяването на България, Румъния и Хърватия към шенгенската зона, с което ще спрат систематичните проверки на границите със съседните държави от ЕС, трябва да бъде взето от Съвета с единодушие.


Наскоро Парламентът одобри решение на Съвета за даване на достъп на България и Румъния до визовата информационна система (ВИС). Това дава възможност на властите на двете страни да проверяват данните във ВИС, без обаче да могат да въвеждат, изменят или трият информация.


България и Румъния се присъединиха към ЕС през 2007 г., а Хърватия, през 2013 г.Дебат: сряда, 13 декември

Процедура: разискване по актуален въпрос

#Schengen