Защита на пчелите и висококачествения мед 

В сряда ще се обсъждат идеи за по-добра защита на пчелите, премахване на фалшивия мед и подкрепа на пчеларите в ЕС. В четвъртък те ще бъдат гласувани.

Проектът на резолюция призовава за по-ефективна, мащабна и дългосрочна стратегия на ЕС за подобряване на здравето на пчелите, борба със смъртността сред тях и осигуряване на повторното заселване. Финансовата подкрепа за пчеларите трябва да бъде увеличена, особено за справяне със загуби на производство и пчелни колонии.


За да се гарантира, че вносният мед отговаря на високите стандарти на ЕС, трябва да се хармонизират граничните инспекции и проверките в единния пазар, всичкият вносен мед трябва да се проверява, а изискванията за проследяемост, да се затегнат. Европейската комисия трябва също така да разработи по-ефективни процедури за лабораторно тестване и да прилага по-тежки наказания за нарушителите. Евродепутатите ще предложат производството на мед и пчелни продукти да бъде считано за чувствително при търговски преговори с трети страни или дори да бъде напълно изключено от преговорите.


Основна информация


В ЕС около 600 000 пчелари произвеждат около 200 000 тона мед годишно, което прави ЕС вторият най-голям производител в света след Китай.


Най-големите производители в ЕС са Румъния, Испания и Унгария, следвани от Германия, Италия и Гърция.


ЕС внася около 200 000 тона мед годишно, предимно от Китай, Украйна, Аржентина и Мексико.


*              *              *

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Процедурен код: 2017/2115(INI)

Дебат: сряда, 28 февруари

Гласуване: четвъртък, 1 март

Процедура: незаконодателна резолюция

#bees #honey #beekeepers