Прекъсване на финансите за тероризъм 

В опит за спиране на финансовите потоци на терористи евродепутатите ще препоръчат солидно следене на съмнителни организации, преводи, предплатени карти и виртуални валути, както и проактивно споделяне на разузнавателна информация между държавите членки на ЕС.

В четвъртък ще се гласуват предложения към Съвета на ЕС, Комисията и Европейската служба за външна дейност, в които ще стане дума за спиране на източници на финансиране като незаконна търговия със стоки, оръжия, петрол, наркотици, цигари или антики. Това е от изключителна важност в борбата срещу тероризма.


Евродепутатите подкрепят създаването на антитерористична платформа за финансово разузнаване на ЕС, която да включва база данни на подозрителни транзакции, които да бъдат проверявани от Европол за осигуряване на проактивен обмен на информация.

*              *              *

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Процедурен код: 2017/2203(INI)

Дебат: четвъртък, 1 март

Гласуване: четвъртък, 1 март 

Процедура:  незаконодателна резолюция

#counterterrorism