Бюджетът на ЕС след 2020 г. трябва да отговаря на амбициите му 

ЕС трябва да подкрепя научни програми, младежта и малките фирми. Това се казва в проекта на ЕП за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Предстоящата Многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да подпомага земеделието и регионалните политики, а също така, да финансира нови приоритети като сигурност, отбрана и миграция, както и да компенсира всякакъв вид недостиг причинен от напускането на Обединеното кралство, гласи текста на предложението. То ще бъде подложено на дебат във вторник и гласуване в сряда.


За да влезе в сила новият бюджет, е нужно Парламентът да даде своето съгласие.  Някои евродепутати предупреждават, че не може да бъде постигнато споразумение относно МФР без съответстващо увеличение на ресурсите , т.е. частта с приходите от бюджета на ЕС. Следователно приходите и разходите трябва да бъдат третирани в комплект.


Приходи

 

Освен текста на МФР, Парламентът ще дискутира и гласува резолюция, която настоява за запазването на собствените ресурси и постепенното добавяне на нови такива, като данъци върху финансовите услуги, част от данъците от фирми в дигиталния сектор или екологични данъци. Прекият принос, базиран на брутния национален доход от държавите членки, се очаква да бъде намален съгласно.


За повече информация относно позициите по проекта, вижте това съобщение за медиите.


Допълнителна информация


  • Над 94% от бюджета на ЕС отиват за за гражданите, региони, градове, земеделци и бизнес. Административните разходи на ЕС представляват по-малко от 6% от общия бюджет, като заплатите представляват около половината от тези 6%. (източник: Европейската комисия)

  • Анкета показва, че европейците очакват от ЕС решения. Повечето отговорили смятат, че Европа трябва да върши повече за да се справи с широк спектър от проблеми: от сигурност до миграция и безработица. (източник: Евробарометър).

Следващи стъпки

 

Двете позиции представят приноса на Парламента към законодателното предложение на Комисията, насрочено за май 2018 г.


Те призовават разговорите между Парламента, Комисията и Съвета да започнат без забавяне, за да се направи опит за постигане на споразумение преди Европейските избори през 2019 г.


Дебат: вторник, 13 март

Гласуване: сряда, 14 март

Процедура:  Незаконодателни резолюции

Пресконференция: сряда, 14 март, 15:00 (българско време)

#EUBudget #MFF