Националните планове за защита на климата и горите – финално гласуване 

Емисиите на въглероден диоксид от транспорта, земеделието, сградите и отпадъците трябва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. Обезлесяването в ЕС ще трябва да бъде компенсирано със засаждането на нови дървета.


Това са целите на два законодателни проекта, които ще бъдат поставени на финално гласуване във вторник.

 

Очаква се целите на ЕС да бъдат трансформирани в задължителни национални планове за сектори, които не са включени в Схемата за търговия на емисии на ЕС, като земеделие, транспорт, сгради и отпадъци и които заедно са отговорни за до около 60% от емисиите на парникови газове в Съюза. 


Тези съкращения ще допринесат за постигането на общите ангажименти на ЕС в рамките на Парижкото споразумение за климата за намаляване на емисии на парникови газове с 40% от всички сектори спрямо нивата от 1990 г.  


Залесяването като механизъм за борбата с промените в климата

 

ЕП ще гласува отделен текст, стремящ се да намали емисиите на парникови газове от земеползването и горското стопанство и да увеличи количеството емисии, абсорбирани от горите, като начин за борба с климатичните промени.  


Предложения текст ще формулира правилата, според които държавите в ЕС трябва да компенсират обезлесяването със засаждането на нови дървета, и ще очертае насоките за развитието на сектора с оглед увеличаване поглъщането на СО2 от гори, обработваеми земи и пасища. Евродепутатите поддържат приемането на тези мерки, като добавиха че след 2030 г. държавите членки ще трябва да увеличат абсорбирането на въглероден диоксид над нивата на емисиите в съответствие с дългосрочните цели на ЕС и Парижкото споразумение.

Процедурен код: 2016/0231(COD) ; 2016/0230(COD)

Дебатпонеделник, 16 април

Гласуваневторник, 17 април

Процедураобикновена законодателна процедура

Пресконференция: вторник 16.00 българско време

#EUESR #LULUCF #ParisAgreement