Финално гласуване за подобряването на енергийната ефективност на сградите в ЕС 

В пленарна зала ще бъдат гласувани новите правила, които ще осигурят максимална енергийна ефективност на сградите в ЕС до 2050 г.


 

Според обновените правила държавите членки ще трябва да изготвят дълготрайни национални стратегии за поддръжката и ремонта на жилищни и обществени сгради, както и да следват план за значително декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. с междинни цели през 2030 и 2040 г.


Засилване на електромобилността и намаляване на емисиите

 

Новите мерки ще изискват и:

  • инфраструктура за електромобилност, включително окабеляване за зареждане на електрически автомобили в новите обществени сгради
  • препратка към целта за намаляване на емисиите в ЕС с 80 – 95%
  • индикатор, измерващ готовността на новите сгради да се приспособят към нуждите на живущите, намалявайки употребата на енергия.

Допълнителна информация

 

Обновената Директива относно енергийните характеристики на сградите е първото от осем законодателни предложения от Пакета за чиста енергия за всички европейци, обявен през ноември 2016 г., по който ЕП и Съветът постигнаха предварително споразумение на 19 декември 2017 г., одобрено от КОРЕПЕР на 31 януари. Процедурен код: 2016/0381(COD)

Гласуване:  вторник, 17 април

Процедура: междуинституционално споразумение (обикновена законодателна процедура), споразумение на първо четене

Пресконференция: XXX

#energyunion #energyefficiency #EPBD