Органични храни – нови правила за подпомагането на сектора 

Нови правила относно сертифицирането и етикетирането на органични храни, които да насърчат производството, ще бъдат обсъдени във вторник и гласувани в четвъртък.


 

Новото европейска правна рамка относно производството и етикетирането на органични храни, договорена от Парламента и правителствата в ЕС през юли 2017 г., ще подобри проверките в производствения цикъл, ще се погрижи за това всички вносни органични продукти да отговарят на стриктните стандарти на ЕС и ще позволи групово сертифициране на малките производители, за да спестят време и пари при преминаването към органично производство. Законодателството също така цели да увеличи предлагането на органични семена и животни на пазара. 


За да се избегне замърсяване с химични пестициди или изкуствени торове, фермерите трябва да прилагат нови превантивни мерки или ще рискуват да изгубят органичния статут на продуктите си. Преди държавите членки можеха да въвеждат допустими нива на замърсяване, специфични за органичните храни, които да изискват от производителите.


Смесените ферми, т.е. тези, които произвеждат едновременно органични и конвенционални храни, ще могат да продължават да работят по този начин при положение, че двете дейности на фермата са ясно и ефективно разделени.


Повече детайли относно новите правила са достъпни в съобщението за медиите и в бележката с допълнителна информация. Ако бъде одобрено от евродепутатите и министрите в ЕС, новото законодателство ще влезе в сила от януари 2021 г.Процедурен код: 2014/0100(COD)

Дебат: сряда, 18 април

Гласуване: четвъртък, 19 април

Процедура: Обикновена законодателна процедура (междуинституционално споразумение), споразумение на първо четене

Вид документ: Регулация

Пресконференция: N/A

#Organic