Одобряване на автомобили – нови правила срещу емисиите 

ЕП се готви да приеме нови правила за типово одобрение, за да гарантира, че автомобилите по пътищата са чисти и безопасни.


 

Парламентът и Съветът постигнаха споразумение през декември относно обновените правила за типово одобрение на автомобили и проверки за отстраняване на слабости като тези, които доведоха до скандала с емисиите. Новите правила ще бъдат гласувани по време на пленарната сесия в четвъртък.


Регламентът ще засили европейския надзор над процеса за одобрение на автомобили, за да може да бъде сигурен, че обновените правила се прилагат еднакво и ефективно в ЕС. Като изясни отговорностите на националните органи за типови одобрения, на центровете за проверка и на органите за надзор на пазара, той ще подсили тяхната независимост и предотврати конфликти на интереси.


От всяка държава в ЕС ще се изисква да извършва минимален брой прегледи на автомобили всяка година. Комисията също ще има правото да извършва прегледи и проверки, за да се увери в спазването на правилата и да налага административни глоби на автомобилните производители в размер до 30 000 евро за всеки автомобил, който не отговаря на изискванията.


Допълнителна информация


“Типово одобрение” е процесът, при който националните власти удостоверяват, че моделът автомобил изпълнява всички изисквания за безопасност, опазване на околната среда и производствен процес, преди да стане достъпен на пазара.

 Процедурен код: 2016/0014(COD)

Дебат: сряда, 18 април

Гласуване: четвъртък, 19 април

Процедура: междуинституционално споразумение (обикновена законодателна процедура), споразумение на първо четене

#CleanerCars