Назначението на генералния секретар на ЕК, обект на внимателно разглеждане 

Евродепутатите се готвят да гласуват резолюция, която ще обобщи наученото и ще очертае план за действие във връзка с противоречивото назначение на генералния секретар на ЕК Мартин Селмайер. 

Резолюцията се основа на поредица писмени въпроси от евродепутати, на които ЕК вече отговори, както и на изслушването на Гюнтер Йотингер, комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси. 


Резолюцията ще обобщи дебат, който се състоя по време на пленарната сесия през март. По време на дебата няколко евродепутати изразиха мнение, че в процедурата по назначението на г-н Селмайер за генерален секретар на ЕК липсва прозрачност и почтеност, което беше повторено и по време на изслушването с г-н Йотингер.


След пленарния дебат Председателският съвет (съставен от председателя на ЕП и лидерите на политическите групи) поиска от комисията по бюджетен контрол да състави и внесе резолюция. Комисията ще гласува резолюцията в понеделник, 16 април, преди да я предостави за финално гласуване в пленарната зала.Процедурен код: 2018/2624(RSP)

Дебат: понеделник, 12 март

Гласуване: сряда, 18 април

Процедура: Non-legislative resolution