Бюджетът на ЕС след 2020 г. – евродепутатите ще дискутират нови предложения 

Евродепутатите ще обсъдят нови предложения за дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. и реформа за приходите с представител на Европейската комисия в сряда.


По време на дебат, който ще последва представянето на новите законодателни предложения от страна на Комисията, евродепутатите отново ще изразят позициите си, гласувани на 14 март 2018 г., относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и реформата на собствените ресурси на ЕС – разходите и приходите в европейския бюджет след 2020 г.


Евродепутатите искат следващия дългосрочен бюджет да финансира нови приоритети, както и модерното и устойчиво земеделие и развитието на европейските региони. Те подчертават, че бюджетът трябва да компенсира всеки недостиг, причинен от Брекзит. Относно приходната част евродепутатите подкрепят подсилването на съществуващите собствени ресурси, като например мита върху вноса, ДДС и процент от брутния национален доход, и постепенното въвеждане на нови собствени ресурси.


Евродепутатите предупреждават, че „няма да бъде постигнато споразумение относно МФР, без да бъде постигнат съответен напредък във връзка със собствените ресурси“ , т.е. приходната частта на бюджета на ЕС. По тази причина приходите и разходите трябва да бъдат третирани като един пакет.


Следва редът на Съвета да приеме своята позиция за следващата МФР, която изисква одобрение от Парламента. Евродепутатите призовават преговорите със Съвета и Комисията да започнат без забавяне, за да може да бъде постигнато споразумение преди европейските избори през 2019 г.Дебат: сряда, 2 май

Процедура: Изявление на Комисията, последвано от дебат

Пресконференция (ако е приложимо: дата)

#EUBudget #MFF #OwnResources