Деца мигранти – гарантиране на правото на достъп до здравеопазване и образование 

Правото на достъп до здравеопазване, психологическа подкрепа и образование на всички деца мигранти в ЕС ще бъде обсъдено от евродепутати в сряда.

Ако не са придружавани, децата следва да имат правото да получат настойник при пристигането си в ЕС.

 

Евродепутатите ще зададат въпроси на Комисията за взетите мерки, за да се гарантира, че всички държави – членки на ЕС, осигуряват адекватна защита на тези деца. След дебата с комисар Аврамопулос Парламентът ще гласува резолюция в четвъртък.


Според последните данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците 32 039 деца са пристигнали в Гърция, Италия, Испания и България през 2017 г. От тях 46% са били непридружени или отделени от своите семейства деца.


Дебат: сряда, 2 май

Гласуване: четвъртък, 3 май

Процедура: Въпрос с искане за устен отговор от Комисията, с резолюция