По-стриктни механизми за търговска защита на работните места и индустрията в ЕС 

ЕС цели да се противопостави на екологичния и социалния дъмпинг по-ефективно чрез нов текст, който ще бъде обсъден във вторник и гласуван в сряда.


ЕС може да въведе по-високи мита за дъмпингов или субсидиран внос от трети държави според ново законодателство, неформално одобрено от евродепутатите и министрите на ЕС през декември 2017 г., което предстои да бъде гласувано от пълния състав на Парламента.

По време на преговорите евродепутатите подчертаха, че разходите за индустрията на ЕС, свързани със спазването на международни социални и екологични споразумения, ще бъдат предвидени в изчислението на митата.


Разследванията по случаите на дъмпинг ще бъдат значително по-бързи и ще включват синдикати. Предвижда се и създаването на бюро със специалисти в областта, към което да могат да се обръщат за помощ засегнати страни.


ЕС обновява регламента за защита на търговията от 1995 г., за да включи променящите се нужди на европейските фирми, работници и потребители. Предложените мерки допълват приетите наскоро правила против дъмпинга с фокус върху трети държави, които влияят значително върху икономиката.


Следващи стъпки

Новото законодателство ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официалния вестник на ЕС, което се очаква през първата половина на юни 2018 г.

 

 

 

Процедурен код: 2013/0103 (COD)
Дебат: вторник, 29 май

Гласуване: сряда, 30 май

Процедура: Обикновена законодателна процедура


#antiudumping #EUtrade