Възстановяване на доверието в Шенген 

Как да изградим взаимно доверие във функционирането на Шенгенското пространство, ще се дискутира във вторник и гласува в сряда.Първият годишен доклад за функционирането на Шенген (споразумението между 26 държави за премахване на паспортния и всякакъв друг контрол на им съвместните граници) разглежда основните недостатъци в изпълнението на Шенгенското право, постигнатия напредък по тези пропуски и бъдещите стъпки.


Евродепутатите упрекват повторното въвеждане на проверки по вътрешните граници и изграждането на физически бариери, включително огради, между държавите членки.


Според предварителна оценка, разходите за неприлагането на Шенген за всички държави за две години биха били между 25 и 50 милиарда евро. Ако всички държави въведат повторно постоянен граничен контрол, разходите  за 10 години биха били между 100 и 230 милиарда евро.


Според Транснационалния институт (TNI), европейските държави са построили над 1200 километра стени и граници на цена от поне 500 милиона евро.

Процедурен код: 2017/2256(INI)

Дебат:  вторник, 29 май

Гласуване:  сряда, 30 май

Процедура: Неправнообвързваща процедура

Пресконференция: сряда, 30 май в 16:00 ч. българско време с докладчика Карлуш Куелю (ЕНП, Португалия)

#Schengen