Новата земеделската политика на ЕС - отхвърляне на съкращенията в бюджета  

Планове за по-интелигентна, опростена и устойчива, но и по-добре финансирана и обща земеделска политика, ще бъдат обсъдени в понеделник и гласувани във вторник.В проекта на резолюцията евродепутатите се съгласяват с Европейската комисия, че държавите членките трябва да имат право да адаптират Общата селскостопанска политика (ОСП) според нуждите си. Те обаче отхвърлят всяка „ренационализация“ на ОСП, която може да наруши конкуренцията в единния пазар.


Бъдещата политика трябва да направи европейските селскостопански предприятия по екологично устойчиви, да подпомага науката и развитието на интелигентни земеделски практики, но най-вече да позволи на предприятията да продължат да предоставят висококачествена храна на гражданите на ЕС, се казва в проекта. За да постигнат тази цел, те искат поне да задържат бюджета на ОСП на настоящото му ниво.


В отделна резолюция, която ще бъде дебатирана в понеделник и гласувана във вторник, евродепутатите ще оценят ефективността на инструментите за млади земеделски стопани в настоящата ОСП и ще призоват за действия, облекчаващи достъпа им до кредит, земя, консултативни услуги и обучение.

 Процедурни кодове:

2018/2037(INI) - реформа на ОСП

2017/2088(INI) - млади стопани

 

Дебати:

понеделник, 28 май

 

Гласувания:

вторник, 29 май (млади стопани)

сряда, 30 май (реформа на ОСП)

 

Процедура: незаконодателни резолюции

#FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers