Гласуване за еднакво заплащане и условия на труда за командированите работници 

Работниците, командировани в друга държава на ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за работа на същото място според нов проект за гласуване във вторник.Обновените правила, които бяха неформално одобрени от преговарящите представители на Европейския парламент и Съвета през март, имат за цел да осигурят по-добра защита на командированите работници и справедлива конкуренция за компаниите.


Всички правила в държавата домакин относно възнаграждение ще важат и за командированите работници. Пътуването и наставянето ще трябва да бъде поето от работодателя, а не да се удържа от заплатите на служителите.


Продължителността на командироването е определена за 12 месеца, с възможно удължение от 6 месеца. След това служителят ще може да остане в държавата на командироване, но всички трудови правила на държавата домакин ще бъдат в сила.

 

 

 


Процедурен код: 2016/0070(COD)

Дебат: вторник, 29 май

Гласуване: вторник, 29 май

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене

Пресконференция: Елизабет Моран-Шартие (ЕНП, Франция) и Ахнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия) във вторник, 29 май от 16.00 ч. българско време

#postedworkers