Окончателно гласуване по първия фонд за отбранителна промишленост на ЕС  

Евродепутатите ще обсъдят в понеделник и гласуват във вторник първата европейска програма, посветена на стимулирането на иновацията в европейската отбранителна промишленост.

С бюджет от 500 милиона евро за периода 2019-2020 г., новият Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, ще спомогне финансирането на развитието на нови усъвършенствани продукти и технологии. Целта е ЕС да стане по-независим, да направи бюджетните разходи по-ефикасни и да стимулира иновациите в сферата на отбраната. ЕС ще съфинансира проекти, въведени с консорциуми от поне три публични или частни фирми, които са установени в поне три различни държави членки.За да спечелят договори, подкрепящите проекта ще трябва да докажат, че допринасят за постигането на високи постижения, иновация и конкурентоспособност. Проекти специално посветени на MСП и малки предприятия ще могат да се възползват от по-голямо съфинансиране, както и действия в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС).


Следващи стъпки

 

След като Парламентът и Съветът официално одобрят регламента, той ще влезе в сила, след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз, като първите проекти се очаква да бъдат финансирани през 2019 г.Допълнителна информация:


Дебатпонеделник, 2 юли 2018

Гласуване: вторник, 3 юли 2018

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене

2017/0125(COD)