Пакет за мобилност: гласуване на преразглеждането на правилата на ЕС за автомобилните превози на товари 

Членовете на ЕП в сряда ще гласуват предложенията за нови правила за справянето с незаконните практики в автомобилния превоз, командироването на шофьори и времето за почивка на шофьорите.

Предложенията ще бъдат гласувани в сряда: прилагане на правилата  за командировани работниците към сектора на автомобилния транспорт, по-доброто справяне с незаконните практики, като т.нар. фирми „пощенски кутии“ и избягване на правилата за дейност на националните пазари, подобряването на условията за почивка на шофьорите.


С гласуването Парламентът ще изложи позицията си за водене на преговори с правителствата на ЕС относно предложеното преразглеждане на правилата, които имат за цел да подобрят условията на работа на водачите и да осигурят равни условия за операторите в целия ЕС.


Допълнителна информация:Дебат: вторник, 3 юни

Гласуване: сряда, 4 юли

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене

2017/0121(COD), 2017/0122(COD), 2017/0123(COD)