Евродепутатите призовават за по-чисти автомобили в ЕС до 2030 г.  

Новият закон, препоръчва намаляване на емисиите на въглероден двуокис от нови автомобили и увеличаване на пазарния дял на превозните средства с нулеви и ниски емисии.

Комисията по околна среда на Европейския парламент предлага определянето на по-висока цел за намаляване на емисиите от нови автомобили с 45% до 2030 г. (в сравнение с предложената от Европейската комисия цел от 30%, с 2020 г. като референтна година), с междинна цел от 20% до 2025 г.

Производителите на автомобили също така трябва да гарантират, че превозните средства с нулеви и ниски емисии, които отделят по-малко от 50 грама CO2 на километър, ще имат пазарен дял от 40% от продажбите на нови автомобили и микробуси до 2030 г., и 20% до 2025 г.

Бързи факти

Транспортът е единственият голям сектор в ЕС, в който емисиите на парникови газове все още се увеличават, се отбелязва в текста. За да се изпълнят ангажиментите, поети в Парижкото споразумение от 21-вата сесия на Конференцията на страните (COP21) през 2015 г., декарбонизацията на целия транспортен сектор трябва да се ускори по пътя към нулеви емисии до средата на века.

В същото време глобалният автомобилен сектор се променя бързо, особено в електрифицираното силово предаване. Ако европейските автомобилни производители се включат късно в необходимия енергиен преход, те рискуват да загубят водещата си роля, се казва в доклада.

* * *

Допълнителна информация

Процедурен код: 2017/0293(COD)

Дебат: вторник 2 октомври

Гласуване: сряда 3 октомври

Процедура: обикновена законодателна процедура

Пресконференция: сряда 3 октомври, 16.00 ч. българско време