Последно гласуване относно бюджета на ЕС за следващата година  

Парламентът се очаква в сряда да одобри новото споразумение за бюджета за 2019 г., увеличавайки бюджета за Еразъм +, опазване на климата, изследователски програми,

справяне с миграцията и младежката безработица. 


За последния бюджет на ЕС от този законодателен мандат, евродепутатите се бориха и получиха допълнителни 688,5 млн. евро повече от първия проектобюджет, предложен от Комисията, за програми, които считат за ключови за увеличаването на растежа и работните меса и най-вече за Еразъм +, Инициативата за младежка заетост, „Хоризонт 2020“ (научни изследвания) и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME).Прочетете повече по темата и относно други бюджетни укрепвания, напр. в областта на защитата на климата, справянето с мигрантската криза и подкрепата за земеделците, в отминали прессъобщения за постигнатото споразумение със Съвета във вторник 5 декември.

 

Около 94% от бюджета на ЕС отива за гражданите, регионите, градовете, земеделците и предприятията. Административните разходите на ЕС представляват средно 6% от общата сума.


 

Дебат: вторник, 11 декември

Гласуване: сряда, 12 септември

Процедура: бюджетна