Парламентът ще вземе решение относно търговското споразумение между ЕС и Япония  

Парламентът гласува в сряда относно споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония, най-голямото двустранно споразумение някога сключвано от ЕС.

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония разрешава услуги, създава общи правила за двустранна търговия и общи стандарти за двата обменящи блока, които в крайна сметка ще доведат до премахване на почти всички мита върху стоките. Сектори като вина и спиртни напитки, месо, млечни продукти, текстилни и кожени изделия, фирми, които се интересуват от публични заявки в железопътния сектор, както и малките и средни предприятия ще излязат големите победители от споразумението, което влиза в сила на 1 февруари 2019 г., след като Парламентът и Съветът на ЕС официалн го ратифицират.


Същият ден Парламентът ще обсъди и Споразумението за стратегическо партньорство, което има за цел да разшири обхвата на сътрудничество от търговията към други сектори.


Повече за споразуменията


Икономическото споразумение за партньорство, подписано на 17 юли 2018 г., създава търговска зона за 600 милиона хора и покрива една трета от глобалния БВП и около 40% от глобалната търговия. На по-късен етап ще премахне и почти всички мита на стойност от около 1 млрд. евро годишно за всички Европейски продукти и услуги изнасяни за Япония.


Стратегическото споразумение за партньорство разширява сътрудничеството в области като енергетика, образование, изследвания и развитие, развитието и борбата срещу изменението на климата и тероризма. То ще трябва да бъде ратифицирано от всички държави членки на ЕС преди да влезе в сила.


Преговорите относно отделно споразумение с Япония за защита на инвестициите, имащо за цел създаването на механизъм за разрешаване на спорове игарантирането на равноправно и справедливо отношение към преките чуждестранни инвестиции на ЕС в Япония и обратно, продължават.
Процедурни кодове: 2018/0091(NLE); 2018/0091M(NLE); 2018/0122(NLE) и 2018/0122M(NLE)

Дебат: вторник, 11 декември

Гласуване: сряда, 12 декември

Процедура: одобрение

Пресконференция: сряда, 15.30 - 16.00 ч. българско време