Планове за повече прозрачност в разрешенията относно безопасността на храните в ЕС  

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) ще трябва да публикува подробности от оценките на рисковете, съгласно законодателството, което ще бъде гласувано във вторник.

Новите правила целят повече прозрачност, обективност и надежност в оценките на рисковете, както и на тяхното комуникиране и управление от страна на ЕОБХ. Трябва да бъдат заделени повече средства за ЕОБХ, за да може тя да изпълнява научните си задачи.


Бързи факти


Предложението е продължение на Европейската гражданска инициатива за глифозат и по-специално отговор на опасенията, изразени в инициативата, че научните изследвания, използвани за оценка на пестицидите, не са достатъчно независими и не са публично достъпни. То също така следва проверката на пригодността на законодателството в областта на храните, инициирана от ЕК а през 2014 г. и приключила през януари 2018 г..Процедурен код: 2018/0088(COD)

Дебат: понеделник, 10 декември

Гласуване: вторник, 11 декември

Процедура: обикновената законодателна процедура